Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Vásárlói Általános Szerződéses Feltételek

 A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg a Square One Media Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15., Cégjegyzékszám: 07-09-033591 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) („Mi”) kizárólagos tulajdonában álló, és az általunk www.citydeals.hu domainen elérhető, „Citydeals” elnevezésű weboldal („Weboldal”) felhasználásának, igénybevételének, valamint a Weboldalon történő vásárlásnak a feltételeit.

Partner: Velünk szerződéses kapcsolatban álló szolgáltató, akinek az ajánlatait a Weboldalon közvetítjük.

Felhasználó: A Weboldalon nem regisztrált, a Weboldalon vásárlást nem megvalósító látogatók, a Weboldalon regisztráló, de vásárlást nem megvalósító látogatók, hírlevélre feliratkozó és ezáltal hírlevélre regisztráló látogatók, valamint a Weboldal Vásárlói.

Vásárló: A Weboldalon regisztrálva vagy regisztráció nélkül annak szolgáltatásait megvásárló, regisztráció esetén fiókot létrehozó természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, illetve az általuk ajándékozással vagy egyéb átruházással a lefoglalt, illetve megvásárolt szolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi személy. Csak a természetes személy Vásárló minősül fogyasztónak.

Fogyasztónak minősülő Vásárló: A Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő Vásárló, illetve az ÁSZF panaszkezeléssel foglalkozó IV. fejezete tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ (a) pont második fordulata szerint fogyasztónak minősülő Vásárló.

Ajánlat: A Weboldalon megjelenített, Felhasználhatók által megtekinthető, és megvásárolható Partneri szolgáltatások és termékek ajánlatai.

Szolgáltatás: Partnereink szolgáltatásai és termékei

Voucher: A Weboldalon keresztül megvásárolt Szolgáltatás igénybevételére jogosító elektronikus, pdf formátumban a Vásárlónak e-mailben megküldött dokumentum. A Voucher a Szolgáltatás igénybevételére jogosító teljes díj Vásárló általi megfizetését igazolja. A Voucher többcélú utalványnak minősül.

Kupon: A Weboldalon keresztül megvásárolt Szolgáltatás igénybevételére jogosító elektronikus, pdf formátumban a Vásárlónak e-mailben megküldött dokumentum. A Kupon a Szolgáltatás igénybevételére jogosító teljes díj részösszegének Vásárló általi megfizetését igazolja. A Kupon többcélú utalványnak minősül.

Utalvány: A Voucher és Kupon együttes megnevezése olyan esetekben, ahol nincs különbség a két felhasználási mód között.

A Weboldalon közzétesszük többek között az alábbiakat:

 • Megvásárolható Szolgáltatások Ajánlatai
 • Partneri hirdetések

az Ajánlatokkal kapcsolatos összes adat:

 • Ajánlat megnevezése,
 • különösen a Partner adatai (helyszín, nyitvatartás, elérhetőségek),
 • Ajánlat tárgyát képező Szolgáltatás főbb jellemzői (csomagok bruttó Forintban számított ára, kedvezmény esetén az eredeti ár, a kedvezmény mértéke, és a kedvezménnyel csökkentett ár, Szolgáltatás leírása, fizetési lehetőségek, érvényességi időszak),
 • Az Ajánlat tárgyát képező Szolgáltatás igénybevételéhez esetlegesen szükséges foglalás módja és feltételei

A Vásárló részére küldött visszaigazolásunk tartalmazza az alábbiakat:

 • Ajánlattal kapcsolatos összes adat, valamint
 • Az Utalvány egyedi sorszáma, illetve
 • Ajándékozás esetén a megajándékozott neve, és az ajándékozó egyedi üzenete
 1. Biztonsági előírások, üzemeltetés
 2. Tilos Felhasználó által bármilyen olyan rendszer, vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, azt eredményezheti, vagy veszélyezteti a Weboldal működését.
 3. Hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, melyek a Weboldalon a felhasználás során felmerülő bármilyen folyamat, így különösen a Vásárlás és/vagy regisztrálás közben technikai problémát okoznak, felelősséget nem vállalunk. A Vásárló által feltüntetett adatok helytállóságáért, valóságért minden felelősség a Vásárlót terheli. A Vásárló szavatolja, hogy regisztrációkor betöltött életkora legalább 18 év, és emellett cselekvőképes.
 4. A Felhasználó a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre. A Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik valamennyi olyan kárért, amelyet a Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használat okozott.
 5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal elérhetősége, akár általunk vagy tőlünk független okból megszakadhat, felfüggesztődhet vagy megszűnhet.
 6. ÁSZF elfogadása/módosítása, Adatvédelmi nyilatkozat
 7. A Felhasználó a Weboldalon a regisztrációval és/vagy vásárlással, vagy a hírlevélre történő feliratkozása után elfogadja az ÁSZF-et és az Adatkezelési nyilatkozatot, mely kiterjed a regisztrált státusz törléséig, illetve elállási jogának fennállásáig és/vagy a hírlevélről történő leiratkozásáig.
 8. Az ÁSZF jogszabályváltozás és/vagy alapos okkal történő megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Ilyen alapos ok lehet különösen a Weboldal működésének és üzemeltetési módjának megváltozása, amely kihat a jelen ÁSZF rendelkezéseire. A Felhasználó felelőssége, hogy a változtatásokat figyelemmel kísérje. A Weboldal használata a szerződés módosításának elfogadását jelenti.
 9. A Vásárlóra az ÁSZF azon verziója irányadó, amelyet vásárlása során elfogadott.
 10. A Szolgáltatások közvetítését, azok igénybevételére jogosító, és kedvezményes Ajánlat esetén az előre meghatározott kedvezményt, továbbá egyedi sorszámot tartalmazó Voucherek és Kuponok értékesítése útján végezzük. A jelen ÁSZF-ben vállalt szolgáltatásaink a Partnereink által nyújtott Szolgáltatások teljesítésére nem terjed ki.
 11. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely https://citydeals.hu/page/adatvedelmi-nyilatkozat érhető el.

III. Regisztráció (Weboldal, hírlevél)

 1. A Weboldalon megtalálható Ajánlatok, tartalmak regisztráció nélkül is elérhetőek, azonban megvásárlásukhoz vagy regisztrált Felhasználóvá kell válni, vagy gyorsvásárlással e-mail címet, vezeték- és keresztnevet, irányítószámot, város, címet és házszámot, jogi személy esetén cégnevet, cégjegyzékszámot/adószámot és székhely címet szükséges megadni.
 2. A Weboldalon feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t és adókat, kivéve utazási szolgáltatások esetén az esetlegesen felmerülő helyi adókat és költségeket, amiket a Partner terhelhet a Vásárlóra, és amelyek az Ajánlatok leírásánál előzetesen feltűntetésre kerülnek.
 3. Közvetlen regisztráció: Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon található regisztráció gombra kattintva az ott található űrlap (vezeték- és keresztnév, email cím, jelszó, irányítószám, város, cím és házszám, jogi személy esetén továbbá cégnév, cégjegyzékszám/adószám, székhely) kitöltésével felhasználói fiókot hoz létre. Jövőbeli vásárlásai során a Felhasználó, ha belép felhasználói fiókjába, a regisztrációs során megadott adatait nem szükséges újra megadnia.
 4. Azon Felhasználók, akik a comoldalon is regisztráltak, Facebook (FB) profillal is igénybe vehetik a Weboldalt: bejelentkezés FB-kal gombra kattintva; ezzel a FB általános felhasználási feltételei is érvényesek lesznek a folyamatokra.
 5. A Weboldalon lehetőség van Google-fiókkal is regisztrálni; ezzel a Google általános felhasználási feltételei is érvényesek lesznek a folyamatokra.
 6. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a hírlevélben megadott linken, a regisztrációt bármikor lehet törölni a Weboldal Felhasználói fiókjában.
 7. A regisztráció alkalmával megadott adatok a ’Személyes adataim’ menüpontban érhetőek el és módosíthatóak. A módosítások naplózásra kerülnek.
 8. Amennyiben tudomásunkra jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosultak vagyunk a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.
 9. A jelen ÁSZF elfogadásával létrejött szerződés nyelve a magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és ennek megfelelően nem iktatjuk és nem tároljuk azokat. Az ÁSZF pdf formátumban számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva, illetve kinyomtatható.
 10. A szolgáltatásunk működésére, valamint a Weboldal használatával a köztünk és a Felhasználó között létrejövő szerződésekre a Magyarországon hatályos jogszabályok irányadóak. Joghatóságként a Mi mindenkori székhelyünk szerinti joghatóság kerül kikötésre.
 11. Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek kikötik a székhelyünk szerinti, azaz a Budapest II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 12. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat
 13. Ügyfélszolgálati e-mail címünkön és hétköznap 9:00-17:00 óra között a Weboldalon feltűntetett telefonszámon fenntartjuk és üzemeltetjük ügyfélszolgálatunkat.  Észrevételeiket, panaszaikat a Felhasználók írásban teszik meg. Bármely, Partnerünkkel kapcsolatos panasz esetén azt továbbítjuk a Partner felé, a Vásárló személyes adatainak átadása nélkül, a Voucher, vagy Kupon egyedi sorszámának átadásával, amennyiben az a panaszkezeléshez okvetlenül szükséges.
 14. Az Ajánlatok értékesítése során kizárólag közvetítői tevékenységet végzünk, így Mi a panasz vonatkozásában nem vagyunk kötelesek a szolgáltatás árleszállítására, Voucher, vagy kupon árának visszafizetésére vagy a Szolgáltatás ismételt teljesítésére.
 15. Az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok, így különösen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény VI. fejezetének figyelembevételével ügyfélszolgálatunk kezeli.
 16. Tekintettel arra, hogy közvetítő szolgáltatóként járunk el, ezúton is felhívjuk a Vásárlók figyelmét arra, hogy az Ajánlatokban szereplő Szolgáltatások Vásárló felé történő teljesítéséért a Partner felelős.
 17. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
  E-mailen: info@citydeals.hu
 18. Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15.
  Telefonszám: 06 70 701 76 01
 19. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy kizárólag az info@citydeals.hu e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekintjük e-mailes kommunikációnak.
 20. A beérkezett írásbeli panaszokra mihamarabb, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszolunk.
 21. Amennyiben a Vásárló panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, a Vásárló jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést. Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el:
  https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,61bf1c56-3705-4710-8d3d-8cfcdc972e26
 22. Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vásárló a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A székhelyünk szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Kötelezően nem vetjük alá magunkat valamely békéltető testület ajánlásának.
 23. A Vásárló jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetősége az alábbi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 24. A Budapesti Békéltető Testület által üzemeltetett Online Vitarendezéi Platform kapcsolattartói pont elérhetőségei: http://bekeltet.hu/hirek/online-vitarendezes/
 25. Az Európai Bizottság által működtetett központi ügyfélszolgálat elérhetősége: Az Európai Unió Bizottsága által működtetett online vitarendező platform elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
 26. Ajánlatok vásárlásának menete
 27. A Vásárló kiválasztja az Ajánlatot.
 28. Amennyiben az Ajánlat több csomagot tartalmaz, a Vásárló szolgáltatási csomagot választ
 29. A Vásárló megadja a megvásárolni kívánt mennyiséget
 30. Kosár gombra kattintva a kosárba helyezi a Szolgáltatást
 31. A kosárban módosíthatja a választott szolgáltatás megrendelni kívánt darabszámát, vagy megszakíthatja a vásárlás folyamatát
 32. Megjelöli, hogy ajándékba kívánja-e adni az Utalványt. Amennyiben az Utalványt ajándékozás céljából vásárolja, úgy meg kell adnia a megajándékozott e-mail címét, nevét és személyes üzenetét.
  1. Regisztrált Felhasználó esetén, ha még nincsen a Weboldalra bejelentkezve, akkor a bejelentkezés gombra kattintva megadja e-mail címét és jelszavát (vagy FB vagy Google accounttal lép be).
  2. Nem regisztrált Felhasználó esetén a Vásárló megadja az önkéntesen vállalt regisztrációja és/vagy vásárlása során egyedi azonosításához szükséges adatokat (vezeték- és keresztnév, e-mail cím, irányítószám, város, cím, házszám, vagy FB, vagy Google bejelentkezését, jelszavát, jogi személy esetén cégnevét, cégjegyzékszámát/adószámát és székhelyét), és elfogadja az ÁSZF-et és Adatvédelmi nyilatkozatot, illetve jelöli, hogy nem robot.
  3. A Vásárló dönthet úgy is, hogy nem regisztrál, hanem a gyorsvásárlást választja, melyben vezeték- és keresztnevet, e-mail címet, irányítószámot, város, címet és házszámot ad meg, jogi személy esetén cégnevét, cégjegyzékszámát/adószámát és székhelyét, és elfogadja az ÁSZF-et és Adatvédelmi nyilatkozatot, illetve jelöli, hogy nem robot.
 33. Fizetési módot választ: bankkártyás fizetés, PayPal fizetés, átutalás, vagy készpénzbefizetéses fizetés. Bankkártás és Pay Pal fizetés esetén az adott fizetési rendszer portálján keresztül történik az összeg kifizetése. Átutalásos vagy készpénzbefizetéses fizetés esetén a rendelés leadását követően a Vásárló emailben megkapja a fizetéshez szükséges információkat (kosárkód, fizetendő összeg, kedvezményezett neve és bankszámlaszáma). Átutalás vagy készpénzbefizetés esetén a kosárkódot fel kell tüntetni a Közlemény rovatban.
 34. A Vásárlónak az általa esetlegesen hibásan megadott adatok javítására a megrendelés véglegesítése, előtt van lehetősége.
 35. Megvásárolom gombra kattintva a megerősítés és fizetés részhez ér a Vásárló.
 36. Bankkártártyás és Paypal fizetés esetén az összeg beérkezését követően a Vásárló, vagy a Vásárló által megnevezett megajándékozott e-mailben megkapja az Utalványt pdf formátumban. Átutalásos vagy készpénzbefizetéses fizetés esetén a Vásárló, vagy az általa megnevezett megajándékozott az összeg beérkezését követő 24 órán belül (hétvége esetén a következő munkanapon) e-mailben kapja meg az Utalványt pdf formátumban. Regisztrált Vásárlók a megvásárolt Utalványt annak érvényességi idején belül a Weboldalon is elérhetik a Vouchereim menüpont alatt. Az egyedi Voucher kód 5 karakterból álló azonosító, mellyel a Partner az Utalvány érvényességét rendszerünkben ellenőrizni tudja.
 37. A Vásárló által megadott e-mail címre a pdf formátumú Utalvány kiküldésével egyidejűleg, de legkésőbb 8 napon belül a vásárlás értékéről számlát küldünk. Mivel Kupon esetén a Vásárló a Szolgáltatás teljes díjának részösszegét fizeti meg Felénk, a díj fennmaradó részéről a Vásárló a Partnertől igényelhet számlát a díj fennmaradó részének megfizetésekor.
 38. A Szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a Vásárló köteles értesíteni a Partnert vagy a Partner képviseletében eljáró személyt arról, hogy a Voucher, vagy Kuponban szereplő szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez Vouchert, vagy Kupont kíván felhasználni.
 39. Szolgáltatás igénybevétele:
 40. A Vásárló, vagy megajándékozottja a Voucheren, vagy Kuponon feltűntetett érvényességi időn belül jogosult igénybe venni a megvásárolt Szolgáltatást.
 41. Amennyiben a Vásárló az érvényességi időtartamon belül úgy dönt, és erről Minket írásban értesít az info@citydeals.hu e-mail címen, hogy az általa megvásárolt Szolgáltatás helyett másik, a Weboldal kínálatában szereplő, eredeti Utalványával azonos ÁFA kulcsot tartalmazó Ajánlatot (a továbbiakban: Csere) vagy hosszabbítást (továbbiakban: Hosszabbítás) szeretne igénybe venni, úgy részére e-mail-ben megküldjük a Csere vagy Hosszabbítás igénybevételére írányuló kitöltendő dokumentumot és egyidejűleg érvénytelenítjük az általa eredetileg vásárolt Utalvány egyedi kódját, azaz azt felénk küldött értesítése után nem fogja tudni felhasználni. Amennyiben a dokumentum visszaküldésének időpontjában a Csere vagy Hosszabbítás értéke magasabb a Vásárló által korábban megfizetett díjnál, úgy Vásárló a különbözetet megfizeti részünkre a Raiffeisen Banknál vezetett 12010374-01637450-00200000 számú számlánkra. A Cserét  vagy Hosszabbítást a kitöltött dokumentumok beérkezte, illetve a Vásárló általi utalás beérkezése után 72 órán belül küldjük ki munkaidőben. Amennyiben a Csere vagy Hosszabbítás értéke alacsonyabb a Vásárló által korábban megfizetett díjnál, a különbözetet nem áll módunkban visszatéríteni. Vásárló egy megvásárolt Utalvány kapcsán egy alkalommal jogosult Cserére vagy Hosszabbításra, azaz egy csereként vagy hosszabbításként biztosított Utalvány további cseréjére vagy hosszabbítására már nincsen mód.
 42. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéhez időpont foglalás szükséges, úgy a Vásárló közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a Szolgáltatást biztosító Partnerrel. A Szolgáltatások ajánlatai, illetve a Vásárló által megvásárolt Utalvány tartalmazzák a Partner elérhetőségét, illetve azt, hogy szükséges-e a Vásárlónak a Partnernél időpontot foglalnia.
 43. Időpont foglalás esetén a Vásárlónak nem szükséges a Partner felé jeleznie azt, hogy Utalvány Vásárlóként foglal időpontot, és annak egyedi kódját (lásd V.11.) nem adhatja meg a Partner felé az szolgáltatás személyes igénybevételét megelőzően kivéve, ha az Ajánlatra ezzel ellentétes feltételt vonatkozik, melyet az Ajánlatban feltűntettünk.
 44. Következő lépésként a Vásárló felkeresi a Szolgáltatás igénybevételének helyszínét, az általa a Partnerrel egyeztett időpontban, és a Szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt az egyedi sorszáma megadásával kezdeményezheti a Szolgáltatás igénybevételét.
 45. A teljesítés előtt a Partner aktiválja az egyedi kódot, amellyel beazonosítja a Vásárlást és ezzel egyúttal a teljesítést is igazolja Felénk. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyszer aktivált kód még egyszer nem használható fel, függetlenül attól, hogy azt a Vásárló, vagy arra jogosulatlan személy aktiválta. Konkrét időpontra érvényes Szolgáltatás esetén a Szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a Vásárló nem jelenik meg az Utalványon szereplő időpontban a Partnernél. Ebben az esetben sem Mi, sem a Partner nem kötelezhető sem a vételár visszafizetésére, sem a Szolgáltatás más időpontban történő teljesítésre. Amennyiben a konkrét időpontra érvényes Szolgáltatás estén van lehetőség a Szolgáltatás időpontjának módosítására (illetve, ha igen, azt a Vásárló milyen feltételekkel teheti meg), azt az Utalvány. Ilyen esetekre a Partner erre vonatkozó szerződéses feltételei az irányadóak.
 46. Amennyiben a Vásárló késve jelenik meg az Utalványon szereplő, vagy a Partnerrel általa egyeztetett időpontra, úgy a Partner saját döntése alapján I. biztosítja a Szolgáltatást, vagy, a Szolgáltatás ideje a késés idejével rövidül, vagy II. új időpontot egyeztet a Vásárlóval. Olyan Szolgáltatásoknál, melyeknél a Partner az időpont foglaláskor jogosult elkérni az egyedi sorszámot, a késés, vagy az egyeztetett időpontban való megjelenés elmulasztása estén nem kerül sor Partneri teljesítésre, és az Utalvány érvényét veszíti. Ez a feltétel az Utalványon külön feltűntetésre kerül. A fenti esetekben a Vásárlót kompenzáció nem illeti meg.
 47. Az Utalvány készpénzre nem váltható. Amennyiben Vásárló a Partnernél saját döntése alapján olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek névértéke nem éri el az Utalvány értékét, úgy különbözetre nem jogosult.
 48. Az Utalvány átruházható harmadik személyekre, azonban kizárjuk a felelősséget harmadik személyek jogosulatlan felhasználása miatt.
 49. A Partner nem jogosult ellenőrizni a Vásárló személyazonosságát; a Vásárló jogosultságát kizárólag az egyedi kód által ellenőrizheti.
 50. Amennyiben a Vásárló email fiókját feltörik, vagy a kinyomtatott Vouchert, vagy Kupont elveszíti, vagy az egyedi kód, vagy Weboldali felhasználói fiókjának jelszava Vásárló érdekkörében felmerülő okból illetéktelen személy birtokába kerül, és erről írásban értesítést küld Felénk, és az egyedi kódot a Felénk küldött értesítése időpontjáig más nem használta fel, úgy az Utalványt érvénytelenítjük, és saját döntésünk alapján a Vásárló részére az Utalvány ellenértékét az általa megadott bankszámlaszámra visszautaljuk, vagy részére új  egyedi kódot biztosítunk az általa vásárolt Szolgáltatás igénybevételéhez.
 51. Amennyiben a 11. pontban meghatározott értesítés nem történik meg, vagy bármely okból elmarad, vagy az Utalványt illetéktelen személy használta fel, Mi és a Partnerek is kizárunk minden felelősséget a Vásárlót érő esetleges kár tekintetében.
 52. Az Utalvány a Partner más ajánlataival, akcióival nem összevonható.
 53. Az Utalvány reprodukciója, árusítása és kereskedelme tilos, kivéve, ha az a vonatkozó törvénynek megfelelően történik kifejezett írásbeli beleegyezésünkkel.
 54. Több Szolgáltatási tételt tartalmazó Utalványt szolgáltatásokra szétbontani nem lehetséges, mivel annak ára a teljes csomag felhasználására vonatkozik, annak felhasználási feltételeiben feltüntetett feltételek szerint.
 55. A Weboldalon megjelenő Ajánlatok tekintetében „Legjobb Ár Garanciát” vállalunk a Vásárlók felé a következők szerint: amennyiben a Weboldalon történt vásárlás napján az Ajánlatot kínáló Partner saját weboldalán, szolgáltatóhelyén, vagy harmadik fél weboldalán azonos szolgáltatási tartalommal, de kedvezőbb áron vásárolható meg az adott Partner azonos szolgáltatása, mint amilyen áron a Vásárló a Weboldalon azt megvásárolta, úgy a Vásárló részére a két ár közötti különbözetet megtérítjük. A különbözet megtérítéséhez a Vásárló e-mail-ben Felénk küldött levelében megadja Nálunk történt vásárlása napját, egyedi kódját, valamint pontosan beazonosíthatóan megadja, hogy az adott szolgáltatást hol találta kedvezőbb áron. Annak érdekében, hogy a Vásárlói jelzésnek megfelelően utána tudjunk járni, a Vásárló felénk küldött tájékoztatását legkésőbb vásárlása napját követő 7 naptári napon belül kell elküldenie Felénk.

VII. Vásárlástól történő elállás, garancia fogyasztónak minősülő Vásárlók esetén

 1. A fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján, amennyiben az nem tartozik a VII.6. pontban felsorolt kivételek közé, a vásárlástól számított 14 napon belül a vonatkozó jogszabályok adta lehetősséggel élve elállhat a vásárlástól. Az elállási szándékot a fogyasztónak minősülő Vásárló írásban köteles jelezni jelen ÁSZF 1.sz. Mellékletében szereplő Elállási Nyilatkozat Minta kitöltése és alábbi elérhetőségeink valamelyikére való megküldésével, vagy az info@citydeals.hu e-mail címre, vagy postai úton a Square One Media Kft., 8000 Székesfehérvár Zsurló u. 15. címre küldött levelével, melyben az általa megadott adatokkal lehetővé teszi a beazonosítást, valamint rendelkezik az általa megfizetett ár visszatérítésének módjáról. Amennyiben a Vásárló nem rendelkezik a visszatérítés módjáról, akkor elállás esetén a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által alkalmazott fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza.
 2. A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát részünkre.
 3. Tekintettel arra, hogy a Weboldalon közvetített Szolgáltatásokat értékesítünk, a Partner által nyújtott Szolgáltatások minőségéért nem tartozunk felelősséggel. Amennyiben a Vásárlót bármilyen kár érné a Szolgáltatás igénybevétele során, úgy kárigényével közvetlenül a Partnerhez szükséges fordulnia. Egyedül kivételt ez alól az képez, amennyiben a Vásárló a felhasználhatósági feltételek betartása mellett a Partnerrel nem tud az érvényességi időn belül időpontot egyeztetni, és ezt írásban jelzi felénk az Utalvány érvényességi időszakán belül.
 4. A fogyasztónak minősülő Vásárló a VII.1. pont ellenére nem gyakorolhatja az elállás jogát:
 • ha a Partner a Szolgáltatás nyújtására irányuló teljesítést a Vásárló beleegyezésével kezdte meg,
 • olyan szolgáltatás esetében, amelynek ára a pénzpiac, Partner által nem befolyásolható ingadozásától függ (pl. EUR/HUF árfolyam),
 • konkrét időpontra vonatkozó Utalvány vásárlása esetén,
 • olyan szolgáltatás esetében, amelynek igénybevételekor a Partner a Vásárló kérésére keresi fel Vásárlót sürgős javítás, karbantartási munkálatok elvégzése céljából,
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtására irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki,
 • a 14 napos elállási határidő lejárta után,
 • ha az Utalványt már beváltotta a Partnernél,
 • egyedi ajánlatok esetében, ahol külön feltüntetésre és kiemelésre kerül, hogy a Vásárlót elállási jog nem illeti meg, illetve ahol az Ajánlatban kifejezetten egy bizonyos teljesítési határnap vagy határidő került meghatározásra,
 • amennyiben az érvényességi idő után jelzi elállási szándékát. Amennyiben a vásárlástól számítottan az érvényességi idő lejárta 14 napnál rövidebb, úgy az elállásra rendelkezésre álló idő azonos az érvényességi idővel

VIII. Utalvány tartalma

 • Szolgáltatás megnevezése
 • A Mi címünk, e-mail címünk, mobil számunk
 • Partner megnevezése
  • elérhetősége (cím, amennyiben van telefon, e-mail cím) beváltóhelyenként
  • nyitvatartása (beváltóhelyenként)
 • Szolgáltatás eredeti ára (kedvezményes ajánlatok esetén). Kivéve Ajándékozás esetén.
 • Szolgáltatás kedvezménnyel csökkentett ára (kedvezményes ajánlatok esetén). Kivéve Ajándékozás esetén.
 • Kedvezmény mértéke
 • Egyedi sorszám
 • Ajándékozás esetén megajándékozott neve + üzenet. Ajándékozás esetén az ár nem kerül feltüntetésre
 • Utalvány érvényességi ideje
 • Felhasználásának legfontosabb szabályai
 • Szolgáltatás leírása, illetve a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses feltételek
 1. Külső tartalom (hirdetések, bannerek)
 2. A Weboldal harmadik fél vagy felhasználó tartalmát terjesztheti, elsősorban hirdetés, külső linkre való hivatkozás vagy banner formájában.
 3. A Weboldalon külsős weboldalakra vezető linkek találhatóak, amelyeket más tartalomszolgáltatók tartanak fenn. Ezen linkek a Vásárlók kényelmét szolgálják, így nem vállalunk felelősséget az ezeken a linkeken elérhető tartalmakért. Amennyiben Vásárló átlinkkel, úgy azt saját felelősségére teszi.
 4. Szellemi tulajdon védelme
 5. A Weboldalon található valamennyi tartalom, grafika kizárólagos tulajdonunk, szerzői jogvédelem alatt áll.
 6. A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, rögzíteni, azokat újra előállítani, vagy szerkeszteni.
 7. A szellemi tulajdon bármilyen megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.
 8. A Weboldalon elérhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható, vagy használható fel a Weboldal keretein kívül a hozzájárulásunk nélkül.
 9. Orvosi korlátozott felelősségi nyilatkozat
 10. A Weboldal nem orvosi tanácsadásra és konzultációra készült, valamint orvosi tanácsot sem ad, kizárólag közvetítői szerepet lát el a Vásárlók és az egészségügyi szolgáltató Partnerek között. A Weboldalon közzétett egészségügyi szolgáltatási ajánlatok nem helyettesítik a szakszerű orvosi konzultációt, valamint az ezen alapuló ellátást. A Vásárló felelőssége, hogy a Weboldalon található információkat, hogyan értelmezi és hogyan hasznosítja.
 11. A Weboldalon található tartalmak tájékoztató jellegűek, teljes szaktanácsadással kapcsolatos igénye esetén kérjük, hogy egyeztessen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

XII. Szavatosság, jótállás

A Weboldalon értékesített Szolgáltatások tekintetében minden esetben közvetítő szolgáltatóként járunk el, ennek megfelelően a Partner által értékesített Szolgáltatásokért jótállási, és szavatossági kötelezettséggel a Partner tartozik a Vásárló felé.                                 

XIII. Ajánlat

A Weboldalon található információk általános tájékoztatás célját szolgálják. A Weboldalon megjelenő információk önmagukban nem keletkeztetnek kötő erejű szerződéses ajánlatot. A szerződésszerű ajánlat létrejöttéhez minden esetben szükség van a Weboldalon keresztül a Szolgáltatás megvásárlására.

XIV. Felelősség korlátozása

 1. Mivel a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített Szolgáltatásokat értékesítünk, a Partnerek által meghatározott Szolgáltatások és termékek minőségéért a Partnerek tartoznak felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele vagy használata során a Vásárlót bármilyen kár érné úgy az ezzel kapcsolatos felelősséget kizárjuk; a Vásárló kárigényével a Partnerhez fordulhat. A Partner általi nem vagy nem megfelelő teljesítés esetén a Partner tartozik teljes körű helytállási kötelezettséggel a Vásárló felé.  Kivételt képez ez alól, amennyiben a Weboldalon a Mi hibánkból nem az Ajánlatnak megfelelő információk kerülnek feltűntetésre.
 2. Nem vállalunk felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Törekszünk arra, hogy megakadályozzuk, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Nem terhel minket felelősség a Vásárló által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. A Vásárló felel a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.
 3. Az Ajánlatban szereplő leírást, a Partnerek által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készítjük el, így amennyiben a leírt és a valós szolgáltatás vagy termék között különbség, eltérés van, az ebből eredő kárért való felelősség a Partnert terheli.

 

Utazásközvetítői és élmény szolgáltatásokkal kapcsolatos külön rendelkezések

 1. Vásárlói adatok helytállóságáért való felelősség

Minden adat és információ Vásárló által a Weboldalon keresztül történő közlésének helyességéért és valóságnak történő megfeleléséért a Vásárló felel.  A Partner fenntartja a jogot, hogy a már visszaigazolt és létrejött szerződés teljesítését megtagadja, amennyiben a Vásárló által megadott adatok helytelenek, vagy nem felelnek meg a valóságnak. Ilyen esetben a Partner kártalanításra, vagy a Szolgáltatás árának visszatérítésére sem kötelezhető.

XVI. Találkozási pontokon történő megjelenésért és a Partner feltételeinek történő megfelelésért vállalt Vásárlói felelősség

A Vásárló felelős, hogy az Utalványban meghatározott, vagy a Partner által visszaigazolt időpontban és helyen jelenjen meg a Szolgáltatás igénybevételére. Amennyiben a Vásárló nem EU-s állampolgár, úgy felelős a megfelelő útiokmányok (útlevél) és esetleges egészségügyi igazolások rendelkezésre állásáért.

XVII. Partner szerződéses feltételek


Tekintettel arra, hogy az utazási, illetve szolgáltatási szerződés a Voucher, vagy Kupon megvásárlásával a Partner és Vásárló között jön létre a Partner szerződéses feltételeit a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a Vásárlónak kell megismernie és a Vásárló felel ezen kiegészítő feltételek megismeréséért. A Partner fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás nyújtását, amennyiben a Vásárló nem felel meg ezen szerződéses feltételeknek.

XVIII. Utazási biztosításért való felelősség


A Szolgáltatások ellenértéke nem tartalmazza az utazási vagy baleseti biztosítás árát. A Vásárló felelőssége, hogy a szolgáltatások igénybevétele alatt megfelelő utas és/vagy egészségügyi biztosítással rendelkezzen. A biztosítás szükségessége függ a foglalt szolgáltatástól.

XIX. Rendkívüli lemondás

A Partner jogosult a Szolgáltatás teljesítésétől elállni, amennyiben az időjárási körülmények, hatósági intézkedések, sztrájk, járvány, vagy más előre nem látható, elkerülhetetlen és el nem hárítható külső körülmény (így különösen vis major esetek) lehetetlenné teszik a Szolgáltatás teljesítését, vagy azt aránytalanul terhesebbé, illetve veszélyesebbé teszik. Ilyen esetben a Vásárló a Partneri teljesítés ellehetetlenülését írásban köteles jelezni az info@citydeals.hu e-mail címen, vagy postán a Square One Media Kft., 1035 Budapest, Miklós tér 1. címen, melyben az általa megadott adatokkal lehetővé teszi a beazonosítást, valamint rendelkezik az általa megfizetett ár visszatérítésének módjáról. Amennyiben a Vásárló nem rendelkezik a visszatérítés módjáról, akkor a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által alkalmazott fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza.

 1. Részvétel megtagadása

A Partner jogosult megtagadni a Szolgáltatás teljesítését a Vásárlótól, amennyiben a Vásárló nem felel meg a Szolgáltatás biztonságos igénybevételéhez szükséges személyes feltételeknek vagy a Vásárló állapota veszélyeztetné a Vásárlót vagy a Szolgáltatásban résztvevő más személyeket, vagy a Szolgáltatás nyújtását bármilyen módon lehetetlenné tenné. Ebben az esetben a már megfizetett Szolgáltatási díj visszatérítésére a Partner nem kötelezhető.

XXI. Változás a programban


A Partner fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás lényeges elemeit nem érintő módosításokat hajtson végre a Szolgáltatás teljesítése során, amennyiben az szükséges az előre nem látható és el nem hárítható akadályok elhárítása érdekében.

XXII. Időzóna

Az ajánlatok leírásában és a Voucheren, vagy Kuponon található időpontok a Szolgáltatás helye szerinti időzónában kerülnek meghatározásra.

 

1.sz. Melléklet – Elállási Nyilatkozat Minta

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat

(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

 

Címzett: Square One Media Kft., 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15.,  E-mailen: info@citydeals.hu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására, vagy termék/ek adás-vételére irányuló szerződés tekintetében:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Utalvány megvásárlásának időpontja és Utalvány egyedi sorszáma:

…………………………………………………………………………………………………

 

A fogyasztó(k) neve:

…………………………………………………………………………………………………

 

A fogyasztó(k) címe:

…………………………………………………………………………………………………

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag postai úton tett nyilatkozat esetén szükséges)

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Kelt:..............................................................................