Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

www.citydeals.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Square One Media Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15., Cégjegyzékszám: 07-09-033591 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Square One) kizárólagos tulajdonában álló, www.citydeals.hu domain címen elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználásának, igénybevételének, valamint a Weboldalon történő vásárlásnak a feltételeit.

Partner: A Square One-al szerződéses kapcsolatban álló szolgáltató természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, akinek az ajánlatait a Weboldalon közzétesszük és közvetítjük.

 Voucher: A Weboldalon keresztül megfizetett Szolgáltatás igénybevételére jogosító, egyedi sorszámot (a továbbiakban: Egyedi Sorszám) tartalmazó dokumentum. A Voucher-t a Vásárló a részére kiküldött e-mail-ben található linkre kattintva töltheti le. A Voucher az adott Ajánlatban szereplő szolgáltatás igénybevételére jogosító teljes ár Vásárló általi megfizetését igazolja. A Voucher egycélú utalványnak minősül.

 Kupon: A Weboldalon keresztül megfizetett Szolgáltatás igénybevételére jogosító, Egyedi Sorszámot tartalmazó dokumentum. A Kupont a Vásárló a részére kiküldött e-mail-ben található linkre kattintva töltheti le. A Kupon az adott Ajánlatban szereplő szolgáltatás igénybevételére jogosító teljes ár részösszegének Vásárló általi megfizetését igazolja. Vásárló szolgáltatás igénybevételére jogosító teljes ár fennmaradó részét a szolgáltató Partnernél fizeti meg a szolgáltatás igénybevételekor.

 Utalvány: Voucher és Kupon együttes megnevezése olyan esetekben, ahol nincs különbség a típus között.

 Egyedi Sorszám: Az Utalványokon szerepel egy 5 karakterból álló egyedi azonosító, mellyel Partner az Utalvány érvényességét rendszerünkben ellenőrizni tudja.

 Felhasználó: A Weboldal valamennyi látogatója.

 Vásárló: A Weboldalon regisztrálva vagy regisztráció nélkül Utalványt vásárló természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, illetve ajándékozás vagy egyéb átruházás alapján az Utalványt beváltó, és az Ajánlatban szereplő szolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi személy. Csak a természetes személy Vásárló minősül fogyasztónak.

Fogyasztónak minősülő Vásárló: A Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő Vásárló, illetve az ÁSZF panaszkezeléssel foglalkozó IV. fejezete tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ (a) pont második fordulata szerint fogyasztónak minősülő Vásárló.

Ajánlat: Partnereink a Weboldalon közzétett és közvetített szolgáltatási ajánlatai.

Szolgáltatás: Partnereink Ajánlatok formájában megfogalmazott és közzétett szolgáltatásai.

Szolgáltatás Ára: Vásárló által az Ajánlatban szereplő Szolgáltatásért fizetendő bruttó összeg. Voucher esetén Vásárló a teljes árat fizeti meg a Weboldalon, míg Kupon esetén ennek részösszegét.

Beváltási Határidő: Az Utalvány érvényességi ideje, melynek lejártáig a Vásárló jogosult a Szolgáltatás igénybevételére.

A Weboldalon közzétesszük többek között az alábbiakat:

 • Szolgáltatási Ajánlatok
 • Partneri hirdetések
 • Ajánlatokkal kapcsolatos lényeges információk:
 • Ajánlat megnevezése,
 • Partner adatai (helyszín, nyitvatartás, elérhetőségek),
 • Ajánlat tárgyát képező Szolgáltatás főbb jellemzői (Szolgáltatás Ára, kedvezmény esetén az eredeti ár, a kedvezmény mértéke, és a kedvezménnyel csökkentett ár, Szolgáltatás leírása, igénybevételi feltételek, fizetési lehetőségek, érvényességi időszak),
 • Az Ajánlat tárgyát képező Szolgáltatás igénybevételéhez esetlegesen szükséges foglalás módja és feltételei

Vásárlás után küldött visszaigazolásaink tartalmazzák az alábbiakat:

 • Ajánlattal kapcsolatos legfontosabb információk,
 • Az Utalvány Egyedi Sorszáma, Ajándékozás esetén a megajándékozott neve, és az ajándékozó egyedi üzenete
 1. Biztonsági előírások, üzemeltetés

 

 1. Tilos Felhasználó által bármilyen olyan rendszer, vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, azt eredményezheti, vagy veszélyezteti a Weboldal működését.

 

 1. Hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, melyek a Weboldalon a felhasználás során felmerülő bármilyen folyamat, így különösen a Vásárlás és/vagy regisztráció közben technikai problémát okoznak, felelősséget nem vállalunk. Felhasználó által megadott adatok helytállóságáért, valóságért minden felelősség Felhasználót terheli. Felhasználó szavatolja, hogy regisztráció esetén betöltött életkora legalább 18 év, és emellett cselekvőképes.

 

 1. Felhasználó a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre. Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik valamennyi olyan kárért, amelyet Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használat okozott.

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal elérhetősége, megszakadhat, szünetelhet, vagy megszűnhet általunk okozott, vagy tőlünk független okból.

 

 1. ÁSZF elfogadása/módosítása, Adatvédelmi nyilatkozat

 

 1. Felhasználó a Weboldalon regisztrációval, vásárlással, vagy hírlevélre történő feliratkozással az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozatot. Felhasználó jóváhagyása kiterjed státusza törléséig, illetve elállási jogának fennállásáig, vagy hírlevélről történő leiratkozásáig.

 

 1. Az ÁSZF jogszabályváltozás, vagy alapos ok miatti megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Ilyen alapos ok lehet különösen a Weboldal működésének és üzemeltetési módjának megváltozása, amely kihat a jelen ÁSZF rendelkezéseire. Felhasználó felelőssége, hogy a változtatásokat figyelemmel kísérje. A Weboldal használata az ÁSZF módosítás elfogadását jelenti.

 

 1. Felhasználóra az ÁSZF azon verziója irányadó, amelyet látogatása során elfogadott.

 

 1. Szolgáltatások közvetítését, azok igénybevételére jogosító Utalványok értékesítése útján végezzük. Jelen ÁSZF-ben vállalt szolgáltatásaink a Partnereink által nyújtott Szolgáltatások teljesítésére nem terjednek ki.

 

 1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, amely a következő linken érhető el: https://citydeals.hu/pages/adatvedelmi-nyilatkozat

 

III. Regisztráció és hírlevél feliratkozás

 

 1. A Weboldalon közzétett Ajánlatok és tartalmak regisztráció nélkül is elérhetőek, azonban vásárláshoz vagy regisztrált Felhasználóvá kell válni, vagy gyorsvásárlás során e-mail címet, vezeték- és keresztnevet, és címet (irányítószám, város, közterület megnevezése és száma), illetve jogi személy esetén cég nevet, adószámot és székhely címet szükséges megadni.

 

 1. A Weboldalon feltüntetett Szolgáltatási Árak tartalmazzák az ÁFÁ-t és adókat. Ez alól kivételt képezhetnek utazási szolgáltatások, melyeknél a Partner terhelhet a Vásárlóra helyi adót, vagy egyéb költségeket. Amennyiben a Weboldalon feltűntetett Szolgáltatási Ár mellett további, a Partner felé megfizetendő díjak terhelik a Vásárlót, azt az adott Ajánlatok leírásánál tűntetjük fel.

 

 1. A Felhasználó a Weboldalon található regisztráció gombra kattintva az ott található űrlap kitöltésével felhasználói fiókot hozhat létre. Jövőbeli vásárlásai során a Felhasználónak, miután belép felhasználói fiókjába, a regisztráció során megadott adatait nem szükséges újra megadnia. A regisztráció törölhető a Weboldal Felhasználói fiókjában. A regisztráció alkalmával megadott adatok a „Személyes adatok” menüpontban érhetőek el és módosíthatók. A módosítások naplózásra kerülnek.

 

 1. Azon Felhasználók, akik a www.facebook.com oldalon is regisztráltak, Facebook profillal is igénybe vehetik a Weboldalt: bejelentkezés FB-kal gombra kattintva; ezzel a FB általános felhasználási feltételei is érvényesek lesznek a folyamatokra.

 

 1. A Weboldalon lehetőség van Google-fiókkal is regisztrálni; ezzel a Google általános felhasználási feltételei is érvényesek lesznek a folyamatokra.

 

 1. Felhasználó a Weboldalon és a Weboldal hírlevél feliratkozást támogató hirdetéseire kattintva feliratkozhat a Weboldal Ajánlatait, híreit tartalmazó hírlevélre. Hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a hírlevélben megadott „Leiratkozás a hírlevélről” linken.

 

 1. Amennyiben tudomásunkra jut bármilyen, Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosultak vagyunk Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

 

 1. Jelen ÁSZF elfogadásával létrejött szerződés nyelve a magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és ennek megfelelően nem iktatjuk és nem tároljuk azt.

 

 1. A szolgáltatásunk működésére, valamint a Weboldal használatával Square One és Felhasználó között létrejövő szerződésekre a Magyarországon hatályos jogszabályok irányadóak. Joghatóságként Square One székhelye szerinti joghatóság kerül kikötésre.

 

 1. Felek a vitás kérdéseiket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére Felek kikötik Square One székhelye szerinti bíróság illetékességét.

 

 1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

 

 1. Ügyfélszolgálati e-mail címünkön és hétköznap 9:00-17:00 óra között a Weboldalon feltűntetett telefonszámon fenntartjuk és üzemeltetjük ügyfél- szolgálatunkat.  Észrevételeiket, panaszaikat a Felhasználók írásban tehetik meg. Bármely, Partnerünk Szolgáltatásaival kapcsolatos panasz esetén azt továbbítjuk az adott Partner felé, a Vásárló személyes adatainak átadása nélkül, az Utalvány Egyedi Sorszámának átadásával, amennyiben az a panaszkezeléshez okvetlenül szükséges.

 

 1. A Szolgáltatások igénybevételére jogosító Utalványok értékesítése során Square One közvetítői tevékenységet végez, így a panasz vonatkozásában nem vagyunk kötelesek a Szolgáltatás Árának leszállítására, az Utalvány értékének visszafizetésére vagy a Szolgáltatás ismételt teljesítésére.

 

 1. Az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok, így különösen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény VI. fejezetének figyelembevételével ügyfélszolgálatunk kezeli.

 

 1. Tekintettel arra, hogy közvetítő szolgáltatóként járunk el, ezúton is felhívjuk a Vásárlók figyelmét arra, hogy az Ajánlatokban szereplő Szolgáltatások Vásárló felé történő teljesítéséért Partnereink vállalnak felelősséget.

 

 1. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
  E-mail: info@citydeals.hu

       Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15.
Telefonszám: 06 70 701 76 01

 

 1. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy kizárólag az info@citydeals.hu e-mail címre küldött elektronikus leveleket tekintjük e-mailes kommunikációnak.

 

 1. A beérkezett írásbeli panaszokra mihamarabb, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszolunk.

 

 1. Amennyiben a Vásárló panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Vásárló jogosult vitás esete rendezésének igényével a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni. Kötelezően nem vetjük alá magunkat békéltető testület ajánlásának.

 

 1. Vásárló a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést. Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,61bf1c56-3705-4710-8d3d-8cfcdc972e26

 

 1. Vásárló jogosult online vitarendezési fórumon keresztül is eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetősége az alábbi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

 1. Az Európai Unió Bizottsága által működtetett online vitarendező platform elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

 1. Vásárlás

 

 1. Az Utalvány kiválasztása és Kosárba helyezése
 • Vásárló kiválasztja a megvásárolni kívánt Szolgáltatási Ajánlatot.
 • Amennyiben az Ajánlat több csomag lehetőségét tartalmazza, Vásárló Szolgáltatási csomagot választ.
 • Vásárló ezután megadja a megvásárolni kívánt mennyiséget, és a „Kosár” gombra kattintva a kosárba helyezi a Szolgáltatás igénybevételére jogosító Utalványt.
 • A kosárban módosítható a megrendelni kívánt darabszám és megszakítható a vásárlás folyamata.
 • Amennyiben Vásárló az Utalványt ajándékozás céljából vásárolja meg, úgy a Kosár menüpontban „Ajándékba adom” mező kijelölése után kiválaszthatja az Utalvány egyedi grafikáját és megadhatja a megajándékozott e-mail címét, nevét és személyes üzenetét.

 

 1. Vásárláshoz szükséges személyes adatok megadása

 

2.1 Regisztrált Felhasználó esetén, ha még nincsen a Weboldalra bejelentkezve, a bejelentkezés gombra kattintva megadja e-mail címét és jelszavát (vagy Facebook vagy Google fiókjával lép be).

 • Nem regisztrált Felhasználó a vásárlási folyamat megkezdésekor Felhasználói fiókot hozhat létre az oldalon, Facebook, vagy Google fiókjával, vagy az alábbi adatok megadásával: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, irányítószám, város, cím, házszám, jelszó, jogi személy esetén cég név, adószám és székhely), valamint elfogadja az ÁSZF-et, és az Adatvédelmi nyilatkozatot és jelöli, hogy nem robot.
 • Vásárló dönthet úgy is, hogy a vásárláshoz nem regisztrál, hanem „Gyorsvásárlást” választ, melyhez vezeték- és keresztnevet, e-mail címet, irányítószámot, város, címet és házszámot ad meg, jogi személy esetén cégnevét, adószámát és székhelyét, valamint elfogadja az ÁSZF-et és az Adatvédelmi nyilatkozatot.

 

 1. Fizetés

 

3.1. Vásárló választ a lehetséges fizetési módok közül (bankkártyás fizetés, átutalás, vagy készpénz befizetés).

 • Következő lépésként a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva a megerősítés és fizetés részhez ér a Vásárló.

3.3. Bankkártyás fizetés esetén a SimplePay fizetési rendszer portálján keresztül történik az összeg kifizetése.

3.4. Átutalásos vagy készpénz befizetéses fizetés esetén a rendelés leadását követően a Vásárló emailben megkapja a fizetéshez szükséges információkat (kosárkód, fizetendő összeg, kedvezményezett neve és bankszámlaszáma). Átutalás vagy készpénzbefizetés esetén a kosárkódot fel kell tüntetni a Közlemény rovatban.

3.5. Bankkártyás fizetés esetén az összeg beérkezését követően a Vásárló által megadott e-mail címre megküldjük a letölthető Utalvány linkjét. Átutalásos vagy készpénzbefizetéses fizetés esetén a Vásárló által megadott e-mail címre a fizetésbeérkezését követő 24 órán belül (hétvége esetén a következő munkanapon) küldjük meg a letölthető Utalvány linkjét tartalmazó e-mail-t.

3.6. Regisztrált Vásárlók a megvásárolt Utalványt annak érvényességi idején belül a Weboldalon is elérhetik a „Utalványaim” menüpont alatt.

3.7. A Vásárló által megadott e-mail címre a vásárlást követően legkésőbb 8 napon belül megküldjük a vásárláshoz kapcsolódó számlát. Mivel Kupon esetén a Vásárló a Szolgáltatás Árának részösszegét fizeti meg, a Szolgáltatás Árának fennmaradó részéről a Vásárló a szolgáltató Partnertől igényelhet számlát a szolgáltatás igénybevételekor, a fennmaradó részösszeg megfizetésekor.

 

 

 1. Szolgáltatás igénybevétele

 

 1. Vásárló, vagy megajándékozottja az Utalványon feltűntetett Beváltási Határidőn belül jogosult igénybe venni az Utalványon szereplő Szolgáltatást.

 

 1. Amennyiben Vásárló a Beváltási Határidő lejárta előtt úgy dönt, és erről Minket írásban értesít az info@citydeals.hu e-mail címen, hogy az általa megvásárolt Utalvány helyett másik, a Weboldal kínálatában szereplő Ajánlatot szeretne

 

 

 

igénybe venni (a továbbiakban: Csere), vagy eredeti Utalványa érvényességi idejének meghosszabbítását kéri (továbbiakban: Hosszabbítás), úgy részére e-mail-ben megküldjük a Csere vagy Hosszabbítás igénybevételéhez kitöltendő dokumentumot, és egyidejűleg érvénytelenítjük az általa eredetileg megvásárolt Utalvány Egyedi Sorszámát, azaz azt felénk küldött értesítése után azt nem fogja tudni felhasználni.

 

 1. Amennyiben a dokumentum visszaküldésének időpontjában a Csere vagy Hosszabbítás értéke magasabb a Vásárló által korábban megfizetett Szolgáltatási Árnál, úgy Vásárló részére a Cserét, vagy Hosszabbítást akkor tudjuk biztosítani, ha e különbözetet megfizeti részünkre a Raiffeisen Banknál vezetett 12010374-01637450-00200000 számú számlánkra. A Cserét vagy Hosszabbítást a kitöltött dokumentum, illetve a Vásárló általi utalás beérkezése után legkésőbb 72 órán belül küldjük ki munkaidőben.

 

 1. Amennyiben a Csere vagy Hosszabbítás értéke alacsonyabb a Vásárló által korábban megfizetett Szolgáltatási Árnál, a különbözetet nem áll módunkban visszatéríteni. Vásárló egy megvásárolt Utalvány kapcsán egy alkalommal jogosult díjmentes Cserére vagy Hosszabbításra.

 

 1. Amennyiben Vásárló egy csereként vagy hosszabbításként biztosított Utalvány újbóli Cseréjét vagy Hosszabbítását igényli, a második alkalomtól kezdve esetenkénti kezelési díjat számolunk fel. A kezelési díj összege bruttó 2.000 Ft / Utalvány, az Utalvány értékétől függetlenül. Ezt az összeget Vásárló a Raiffeisen Banknál vezetett 12010374-01637450-00200000 számú számlánkra történő utalással tudja megfizetni részünkre. Az első alkalmat követő további Cserék, vagy Hosszabbítások menete megegyezik a fentebb leírtakkal.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéhez időpont foglalás szükséges, úgy a Vásárlónak közvetlenül kell felvennie a kapcsolatot a Szolgáltatást biztosító Partnerrel. A Szolgáltatások Ajánlatai, illetve a Vásárló által megvásárolt Utalvány tartalmazzák a Partnerek elérhetőségét, illetve azt, hogy szükséges-e a Vásárlónak a Partnernél időpontot foglalnia.

 

 1. Időpont foglalás esetén a Vásárlónak nem szükséges a Partner felé jeleznie azt, hogy Utalvány Vásárlóként foglal időpontot, és annak Egyedi Sorszámát nem adhatja meg a Partnernek a Szolgáltatás személyes igénybevételét megelőzően kivéve, ha az Ajánlatra ezzel ellentétes feltételt vonatkozik, melyet az Ajánlatban feltűntettünk.

 

 1. Következő lépésként Vásárló felkeresi a Szolgáltatás igénybevételének helyszínét, (időpont egyeztetést igénylő Szolgáltatás esetén az általa a Partnerrel egyeztett időpontban), és a Szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt Egyedi Sorszáma megadásával kezdeményezi a Szolgáltatás igénybevételét.

 

 1. A teljesítés előtt Partner aktiválja az Egyedi Sorszámot, amellyel beazonosítja a Vásárlást és ezzel egyúttal a teljesítést is igazolja Felénk. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyszer aktivált Egyedi Sorszám még egyszer nem használható fel, függetlenül attól, hogy azt a Vásárló, vagy arra jogosulatlan személy használta fel.

 

 1. Konkrét időpontra érvényes Szolgáltatás esetén a Szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a Vásárló nem jelenik meg az Utalványon szereplő időpontban a Partnernél. Ebben az esetben sem Square One, sem Partner nem kötelezhető sem a Szolgáltatás Árának visszafizetésére, sem a Szolgáltatás más időpontban történő teljesítésre. Amennyiben konkrét időpontra érvényes Szolgáltatás estén Partner általános szerződési feltételei szerint van lehetőség a Szolgáltatás időpontjának módosítására (és erről az Ajánlat leírása másként nem rendelkezik), úgy azt Vásárló közvetlenül a Partnerrel egyeztetheti.

 

 1. Amennyiben Vásárló késve jelenik meg az Utalványon szereplő, vagy a Partnerrel általa egyeztetett időpontra, úgy Partner saját döntése alapján I. biztosítja a Szolgáltatást, vagy, II. a Szolgáltatás időtartama a késés idejével rövidül, vagy III. új időpontot egyeztet a Vásárlóval. Olyan Szolgáltatásoknál, melyeknél a Partner az időpont foglaláskor jogosult elkérni az Egyedi Sorszámot, a késés, vagy az egyeztetett időpontban való megjelenés elmulasztása estén nem kerül sor Partneri teljesítésre, és az Utalvány érvényét veszíti. Ez a feltétel az Utalványon külön feltűntetésre kerül. A fenti esetekben a Vásárlót kompenzáció nem illeti meg.

 

 1. Az Utalvány készpénzre nem váltható. Amennyiben Vásárló a Partnernél saját döntése alapján olyan, az Utalványon meghatározottól eltérő szolgáltatást vesz igénybe, amelynek névértéke nem éri el az Utalvány értékét, úgy különbözetre nem jogosult.

 

 1. Az Utalvány átruházható harmadik személyekre, azonban kizárjuk a felelősséget harmadik személyek jogosulatlan felhasználása miatt.

 

 1. Partner nem jogosult ellenőrizni a Vásárló személyazonosságát; a Vásárló jogosultságát kizárólag az Egyedi Sorszám által ellenőrizheti. Ez alól kivételt képezhetnek utazási szolgáltatások, illetve életkorhoz kötött Szolgáltatások.

 

 1. Amennyiben a Vásárló érdekkörében felmerülő okból Utalványa, vagy annak Egyedi Sorszáma, vagy Weboldali felhasználói fiókjának belépési adatai illetéktelen személy birtokába kerülnek, és erről Vásárló az Utalvány Beváltási Határidejének lejárta előtt írásban értesítést küld felénk, és az Egyedi Sorszámot a felénk küldött értesítése időpontjáig más nem használta fel, úgy az Utalványt érvénytelenítjük, és a Vásárló részére új  Egyedi Sorszámot biztosítunk az általa vásárolt Szolgáltatás igénybevételéhez.

 

 1. Amennyiben a VI/15. Pontban meghatározott értesítés bármely okból elmarad, vagy az Utalványt illetéktelen személy már felhasználta, Square One és Partnerek is kizárnak minden felelősséget Vásárlót érő esetleges kár tekintetében.

 

 1. Az Utalvány a Partner más ajánlataival, akcióival nem összevonható.

 

 1. Az Utalvány másolása, árusítása és kereskedelme tilos, kivéve, ha az a vonatkozó törvénynek megfelelően történik kifejezett írásbeli beleegyezésünkkel.

 

 1. Több Szolgáltatási tételt tartalmazó Utalványt szolgáltatásokra szétbontani nem lehetséges, mivel annak Szolgáltatási Ára az Ajánlat leírásában szereplő teljes Szolgáltatás igénybevételére vonatkozik, annak felhasználási feltételeiben feltüntetett feltételek szerint.

 

 1. A Weboldalon megjelenő Ajánlatok tekintetében „Legjobb Ár Garanciát” vállalunk a Vásárlók felé a következők szerint: amennyiben a Weboldalon történt Vásárlás napján az Ajánlatot kínáló Partner saját weboldalán, szolgáltatóhelyén, vagy harmadik fél weboldalán azonos szolgáltatási tartalommal, de kedvezőbb áron vásárolható meg az adott Partner azonos Szolgáltatása, mint amilyen Szolgáltatási Áron a Vásárló a Weboldalon azt megvásárolta, úgy Vásárló részére a két ár közötti különbözetet megtérítjük. A különbözet megtérítéséhez a Vásárló e-mail-ben felénk küldött levelében megadja vásárlása napját, Utalványa Egyedi Sorszámát, valamint pontosan beazonosíthatóan megadja, hogy az adott Szolgáltatást hol találta kedvezőbb áron. Annak érdekében, hogy a Vásárlói jelzésnek megfelelően utána tudjunk járni, a Vásárló felénk küldött tájékoztatását legkésőbb Vásárlása napját követő 5 naptári napon belül kell elküldenie felénk.

 

VII. Vásárlástól történő elállás, garancia fogyasztónak minősülő Vásárlók esetén

 

 1. Fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján, amennyiben az nem tartozik a VII.6. pontban felsorolt kivételek közé, a Vásárlástól számított 14 napon belül a vonatkozó jogszabályok adta lehetősséggel élve elállhat a vásárlástól. Az elállási szándékot a fogyasztónak minősülő Vásárló írásban köteles jelezni jelen ÁSZF 1.sz. Mellékletében szereplő Elállási Nyilatkozat Minta kitöltése és alábbi elérhetőségeink valamelyikére való megküldésével: info@citydeals.hu e-mail cím, vagy postai úton a Square One Media Kft., 8000 Székesfehérvár Zsurló u. 15. címre küldött levelével, melyben az általa megadott adatokkal lehetővé teszi a beazonosítást, valamint rendelkezik az általa megfizetett összeg visszatérítésének módjáról. Amennyiben a Vásárló nem rendelkezik a visszatérítés módjáról, akkor elállás esetén a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által alkalmazott fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza.

 

 1. Fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát részünkre.

 

 1. Tekintettel arra, hogy a Weboldalon közvetített Szolgáltatásokat értékesítünk, a Partner által nyújtott Szolgáltatások minőségéért nem tartozunk felelősséggel. Amennyiben a Vásárlót bármilyen kár érné a Szolgáltatás igénybevétele során, úgy kárigényével közvetlenül a Partnerhez szükséges fordulnia. Egyedül kivételt ezalól az képez, amennyiben Vásárló a felhasználhatósági feltételek betartása mellett Partnerrel nem tud az érvényességi időn belül időpontot egyeztetni, és ezt írásban jelzi felénk az Utalvány érvényességi időszakán belül.

 

 1. Fogyasztónak minősülő Vásárló a VII.1. pont ellenére nem gyakorolhatja az elállás jogát:

 

 • ha Partner a Szolgáltatás nyújtására irányuló teljesítést a Vásárló beleegyezésével megkezdte,
 • olyan Szolgáltatás esetében, amelynek Szolgáltatási Ára a pénzpiac, Partner által nem befolyásolható ingadozásától függ (pl. EUR/HUF árfolyam),
 • konkrét időpontra vonatkozó Szolgáltatás esetén,
 • olyan Szolgáltatás esetén, amelynek igénybevételekor Partner a Vásárló kérésére keresi fel Vásárlót,
 • szállás nyújtásra, étkezésre irányuló, vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó Szolgáltatások esetén, amennyiben az Ajánlatban konkrétan meghatározott teljesítési határnap vagy határidő került kikötésre,
 • a 14 napos elállási határidő lejárta után,
 • ha az Utalványt már beváltotta a Partnernél,
 • amennyiben Vásárló a Beváltási Határidő lejárta után jelzi elállási szándékát.

 

 • Utalvány tartalma

 

 • Utalvány Egyedi Sorszáma
 • Szolgáltatás megnevezése
 • Square One céges adatai
 • Weboldal ügyfélszolgálat elérhetőségei
 • Partner neve és elérhetősége
 • Foglalási feltételek
 • Ajánlat tartalma
 • Ajándék vásárlás esetén Vásárló megajándékozottnak szóló személyes üzenete, Vásárló által választott egyedi grafika
 • Nem ajándék vásárlás esetén: Szolgáltatás Ára
 • Beváltási határidő

 

 1. Szellemi tulajdon védelme

 

 1. A Weboldalon található valamennyi szöveges tartalom és grafikai elem Square One kizárólagos tulajdona és szerzői jogvédelem alatt áll.

 

 1. A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, rögzíteni, azokat újra előállítani, vagy szerkeszteni.

 

 1. A szellemi tulajdon bármilyen megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

 1. A Weboldalon elérhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható, vagy használható fel a Weboldal keretein kívül a hozzájárulásunk nélkül.

 

 1. Orvosi Szolgáltatások korlátozott felelősségi nyilatkozata

 

 1. A Weboldal nem orvosi tanácsadásra és konzultációra készült, valamint orvosi tanácsot sem ad, kizárólag közvetítői szerepet lát el a Vásárlók és az egészségügyi szolgáltató Partnerek között. A Weboldalon közzétett egészségügyi szolgáltatási Ajánlatok nem helyettesítik a szakszerű orvosi konzultációt, valamint az ezen alapuló ellátást. Vásárló felelőssége, hogy a Weboldalon található információkat, hogyan értelmezi és hogyan hasznosítja.

 

 1. A Weboldalon található tartalmak tájékoztató jellegűek, teljes szaktanácsadással kapcsolatos igénye esetén kérjük, hogy egyeztessen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

 

 

 1. Szavatosság, jótállás

 

 1. A Weboldalon értékesített Szolgáltatások tekintetében minden esetben közvetítő szolgáltatóként járunk el, ennek megfelelően a Partner által teljesítendő Szolgáltatásokért jótállási, és szavatossági kötelezettséggel Partner tartozik a Vásárló felé.                                 

 

 • Ajánlati kötöttség

 

 1. A Weboldalon található információk általános tájékoztatás célját szolgálják. A Weboldalon megjelenő információk önmagukban nem keletkeztetnek kötő erejű szerződéses ajánlatot. A szerződésszerű ajánlat létrejöttéhez minden esetben szükség van a Weboldalon keresztül a Szolgáltatás megvásárlására.

 

 

XIII. Felelősség korlátozása

 

 1. Mivel a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített Szolgáltatásokat értékesítünk, a Partnerek által meghatározott Szolgáltatások és termékek minőségéért a Partnerek tartoznak felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele vagy használata során a Vásárlót bármilyen kár érné úgy az ezzel kapcsolatos felelősséget kizárjuk; a Vásárló kárigényével a Partnerhez fordulhat. A Partner általi nem, vagy nem megfelelő teljesítés esetén Partner tartozik teljes körű helytállási kötelezettséggel a Vásárló felé.  Kivételt képez ez alól, amennyiben a Weboldalon Square One hibájából nem az Ajánlatnak megfelelő információk kerülnek feltűntetésre.

 

 1. Nem vállalunk felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Törekszünk arra, hogy megakadályozzuk, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Nem terhel minket felelősség a Vásárló által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Vásárló felel a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

 

 1. Az Ajánlatban szereplő leírást, a Partnerek által nyújtott információk változtatás nélküli közlésével készítjük el, így amennyiben a leírt és a valós szolgáltatás vagy termék között különbség, eltérés van, az ebből eredő kárért való felelősség a Partnert terheli.

 

 1. A Weboldal harmadik fél vagy felhasználó tartalmát terjesztheti, elsősorban hirdetés, külső linkre való hivatkozás vagy banner formájában.

 

 1. A Weboldalon külsős weboldalakra vezető linkek találhatóak, amelyeket más tartalomszolgáltatók tartanak fenn. Ezen linkek Vásárlók kényelmét szolgálják. Az ezen linkeken elérhető tartalmakért nem vállalunk felelősséget. Amennyiben Vásárló átlinkkel, úgy azt saját felelősségére teszi.

 

 

XIV. Utazásközvetítői és élmény szolgáltatásokkal kapcsolatos külön rendelkezések

 

 1. Minden adat és információ Vásárló által a Weboldalon keresztül történő közlésének helyességéért és valóságnak történő megfeleléséért a Vásárló felel.  Partner fenntartja a jogot, hogy a már visszaigazolt és létrejött szerződés teljesítését megtagadja, amennyiben a Vásárló által megadott adatok helytelenek, vagy nem felelnek meg a valóságnak. Ilyen esetben Partner kártalanításra, vagy a Szolgáltatás árának visszatérítésére sem kötelezhető.

 

 1. Vásárló felelős, hogy az Utalványban meghatározott, vagy Partner által visszaigazolt időpontban és helyen jelenjen meg a Szolgáltatás igénybevételére. Amennyiben a Vásárló nem EU-s állampolgár, úgy felelős a megfelelő útiokmányok (útlevél) és esetleges egészségügyi igazolások rendelkezésre állásáért.

 

 1. Tekintettel arra, hogy az utazási, illetve szolgáltatási szerződés az Utalvány megvásárlásával a Partner és Vásárló között jön létre, a Partner szerződéses feltételeit a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a Vásárlónak kell megismernie és a Vásárló felel ezen kiegészítő feltételek megismeréséért. A Partner fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás nyújtását, amennyiben a Vásárló nem felel meg ezen szerződéses feltételeknek.

 

 1. A Szolgáltatások Ára nem tartalmazza az utazási vagy baleseti biztosítás árát. A Vásárló felelőssége, hogy a Szolgáltatások igénybevétele alatt megfelelő utas és/vagy egészségügyi biztosítással rendelkezzen.

 

 1. Partner jogosult a Szolgáltatás teljesítésétől elállni, amennyiben az időjárási körülmények, hatósági intézkedések, sztrájk, járvány, vagy más előre nem látható, elkerülhetetlen és el nem hárítható külső körülmény (így különösen vis major esetek) lehetetlenné teszik a Szolgáltatás teljesítését, vagy azt aránytalanul terhesebbé, illetve veszélyesebbé tennék. Ilyen esetben Vásárló a Partneri teljesítés ellehetetlenülését írásban jelezheti az info@citydeals.hu e-mail címen, vagy postán a Square One Media Kft., 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15. postai címen, melyben az általa megadott adatokkal lehetővé teszi a beazonosítást, valamint rendelkezik az általa megfizetett összeg visszatérítésének módjáról. Amennyiben a Vásárló nem rendelkezik a visszatérítés módjáról, akkor a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által alkalmazott fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza.

 

 

 1. Partner jogosult megtagadni a Szolgáltatás teljesítését, amennyiben Vásárló nem felel meg a Szolgáltatás biztonságos igénybevételéhez szükséges személyes feltételeknek vagy Vásárló állapota veszélyeztetné a Vásárlót vagy a Szolgáltatásban résztvevő más személyeket, vagy a Szolgáltatás nyújtását bármilyen módon lehetetlenné tenné. Ebben az esetben a már megfizetett összeg visszatérítésére a Partner nem kötelezhető.

 

 1. Partner fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás lényeges elemeit nem érintő módosításokat hajtson végre a Szolgáltatás teljesítése során, amennyiben az szükséges előre nem látható és el nem hárítható akadályok következtében.

 

 1. Az Ajánlatok leírásában és az Utalványon található időpontok a Szolgáltatás helye szerinti időzónában kerülnek meghatározásra.

 

 

1.sz. Melléklet – Elállási Nyilatkozat Minta

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat

 

Címzett: Square One Media Kft., 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15., e-mailen: info@citydeals.hu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására, vagy termék/ek adás-vételére irányuló szerződés tekintetében:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Utalvány vásárlásának időpontja és Utalvány egyedi sorszáma:

…………………………………………………………………………………………………

 

A Vásárló(k) neve:

…………………………………………………………………………………………………

 

A Vásárló(k) címe:

…………………………………………………………………………………………………

 

A Vásárló(k) aláírása: (kizárólag postai úton tett nyilatkozat esetén szükséges)

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Kelt:..............................................................................