Feliratkozó nyereményjáték leírás

A játék Szervezője a Square One Media Kft. (székhely:1037 Budapest, Seregély utca 11.) továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: Játékos), aki a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);

A Játék időtartama

2021.07.02től visszavonásig érvényes

Játék feltétele: A Citydeals.hu hírlevélre feliratkozás.

Ennek módjai:

- a Citydeals.hu oldalon történő regisztráció során a Feliratkozás megjelölése vagy

- az oldalon megjelenő feliratkozó pop-up ablakon keresztül

Nyeremény

Minden hónap első napján (hétvége esetén a következő munkanap) a megelőző hónapban a nyertes által megvásárolt voucher értékének megfelelő utalvány. Az utalvány a Citydeals.hu oldalon levásárolható a tájékoztatást követő 30 napig. Levásárlás módja: a nyertes emailben tájékoztatja a Szervezőt, hogy milyen ajánlatra szeretné beváltani. Az adott ajánlatról egyedi sorszámmal ellátott vouchert küld a Szervező a Nyertesnek. Amennyiben a kiválasztott ajánlat értéke nagyobb, mint a Nyeremény, a különbözetet a Nyertes az alábbi bankszámlára utalja el: Square One Media kft., Raiffeisen Bank 12010374-01637450-00300007 sz. számlájára.

A nyertesek kiválasztása
A nyeremény minden hónap első napján (hétvége esetén a következő munkanap) kerül kisorsolásra azon Játékosok között, akik a Játék feltételeit teljesítették.  A feliratkozók listája a Szervező által kezelt Mailchimp fiókból kerül exportálásra.

Nyeremény átadása
A vouchert Szervező emailben küldi meg a Nyertesnek. A Szervező az emailt kétszer kísérli meg kiküldeni. Amennyiben a Nyertes nem jelentkezik a második mail kiküldése után 5 munkanappal, akkor a Szervező új Nyertest sorsol.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a nyeremények helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége, extra szolgáltatások felára) a Játékosokat terhelik.

Reklám megjelenések

Nyertes hozzájárul ahhoz, hogy Szervező marketing célra használja az alábbi információkat:

  • nyertes keresztneve
  • nyertes megvásárolt vouchere (név, ár)
  • nyertes nyereménye (név, ár)

Szervező ezeket az információkat használhatja hírlevélben, Facebook/Instagram posztban, sztoriban, hirdetésben, weboldalon egyéb weboldallal kapcsolatos kommunikációban.

Egyéb

Az adatok feldolgozója és kezelője a Szervező. A Szervező Adavédelmi tájékoztatójának elérési címe: https://citydeals.hu/page/adatvedelmi-nyilatkozat. A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a jelen játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat (neve, e-mail címe) kezelje. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár a Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen Játék szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a weboldalon. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.