Nyereményjáték szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁS

2023 HÚSVÉT

A játék Szervezője a Square One Media Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 15) továbbiakban: Szervező.
A Játékban résztvevők a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Facebook fiókkal rendelkező internet-felhasználó természetes személy (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);

2. A Játék időtartama
A Játék időtartama: 2022.03.21.-04.03.

3. Játék feltétele
A Citydeals.hu Magyarország Húsvéti nyereményjátékra felszólító poszt lájkolása, felhívásnak megfelelő komment írása a poszt alatt illetve a citydeals.hu oldal linken hírlevélre feliratkozása.

4. Nyeremény
A Játék nyereménye :
1 db 15 000 Ft értékű csokoládé boksz
1 db szabadon választható családi belépőjegy a www.citydeals.hu oldalon található Kockaparkba. 
1 db gyerek belépőjegy az Orczy Kalandparkba, melynek részletes ajánlatleírása a www.citydeals.hu oldalon található.
Egy személy egy csomagot nyerhet, 3 nyertest sorsolunk.

5. A nyertesek kiválasztása, nyertes értesítése
A nyeremény a Játék lezárultát követően kerül kisorsolásra 2022.04.03-án, azon Játékosok között, akik a Játék feltételeit teljesítették. A Szervező a nyertest a citydeals.hu Magyarország Facebook oldalon és Citydeals VIP csoportban teszi közzé.

6. Nyeremény átadása
A Nyertest messenger üzenetben értesíti a Szervező. A nyeremény csokoládé box személyesen vehető át a Szervező irodájában: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. vagy igény esetén GLS házhozszállítással vagy Foxpost/GLS automatába tudja küldeni a Szervező, melynek szállítási költségét a Szervező vállalja.
A Kockapark és az Orczy kalandpark belépő e-mail-ban érkezik meg a nyertesekhez.
Amennyiben a nyertesek a kapcsolatfelvételre nem reagálnak 24 órán belül, abban az esetben a Szervező új nyertest sorsol. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a nyeremények helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége, extra szolgáltatások felára) a Játékosokat terhelik.

7. Egyéb
A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
Az adatok feldolgozója és kezelője a Szervező. A Szervező Adavédelmi tájékoztatójának elérési címe: https://citydeals.hu/pages/adatvedelmi-nyilatkozat. A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a jelen játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat (neve, e-mail címe) kezelje. 
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár a Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen Játék szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a weboldalon. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.