Construma nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁS

Construma belépőjegy nyereményjáték

A játék Szervezője a Square One Media Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 15) továbbiakban: Szervező.
A Játékban résztvevők a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött,  természetes személy, aki 2023.03.28. 03.31 16:00 ig vásárlást hajtott végre a Citydeals.hu oldalon és  (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);

2. A Játék időtartama
A Játék időtartama: 2022.03.28. -03 31. 16:00

3. Játék feltétele
Vásárlás a www.citydeals.hu oldalon.

4. Nyeremény
A Játék nyereménye :
4*2 db belépő a Construma kiállításra-
Egy személy 2 belépőjegyet nyer nyerhet, 4 nyertest sorsolunk.

5. A nyertesek kiválasztása, nyertes értesítése
A nyeremény kisorsolásának időpontjai: 2023.03.29,.30 és 31., azon Játékosok között, akik a Játék feltételeit teljesítették. A Szervező a nyertest a vásárláskor megadott emailb címen értesítik.

6. Nyeremény átadása
A Construma belépők e-mail-ban érkeznek meg a nyertesekhez.
Amennyiben a nyertesek a kapcsolatfelvételre nem reagálnak 24 órán belül, abban az esetben a Szervező új nyertest sorsolhat. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a nyeremények helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége, extra szolgáltatások felára) a Játékosokat terhelik.

7. Egyéb
A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
Az adatok feldolgozója és kezelője a Szervező. A Szervező Adavédelmi tájékoztatójának elérési címe: https://citydeals.hu/pages/adatvedelmi-nyilatkozat. A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a jelen játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat (neve, e-mail címe) kezelje. 
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár a Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen Játék szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a weboldalon. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.